Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová

Ateliér vedou:

Richard Pešek
nar. 1979 Ústí nad Orlicí
Sochař, scénograf, grafik a designer. Absolvoval studium sochařství a grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho realizace patří výpravy pro renomované divadelní scény v České republice. Je například autorem Cen Alfréda Radoka, medaile Pražského Quadriennale 2007 či sochy „Zápas” v německém Ambergu. Svá díla představuje na výstavách a sympoziích doma i v zahraničí. Od roku 2007 působí jako vedoucí oborů Řezbářství a produktový design a Řezbářství a restaurování dřeva na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Je frontmanem kapely Dolly Bus Band. Žije a pracuje v Praze.

Matěj Lipavský
nar. 1985 v Praze
Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliérech J. Sopka a J. Zeithammla. Je autorem mozaiky v Periferie Cafe v Braníku, barevného řešení interiéru kavárny na ČVUT v Praze a spolu s Pure Beauty výtvarné části komiksové novely Chyba. Věnuje se malbě, vystavuje na samostatných a skupinových výstavách, účastní se sympozií. Věnuje se ilustraci, za linoryty pro knihu Tweety 1956–1963 Věry Jirousové získal v rámci Nejkrásnější knihy roku 2018 cenu SČGU Hollar a v roce 2019 spolu s Lucií Zajíčkovou třetí místo v kategorii krásná literatura za knihu Jiřího Hájíčka Muž na pokraji vzplanutí. Své básně a jiné texty publikoval v Revolver Revue, Souvislostech, Listech, Přítomnosti. Je zastoupen v antologii Nejlepší české básně 2015. Nakladatelství Host mu vydalo knihy poesie Nika a Genciána.

Bernhard Hering
nar. 1956 v Praze
Vyučený truhlář a absolvent SUPŠ (obor nábytkářství a nástavbové studium na oddělení řezby završené maturitou z restaurování nábytku). V letech 1983–1991 působil jako restaurátor v Muzeu hl.m.Prahy. Následně pracoval jako restaurátor s licencí na volné noze, kdy spolupracoval např. s Technickým muzeem v Praze, Památkovým ústavem v Ústí nad Labem, Pražským hradem, Muzeem hl.m. Prahy. Zabývá se designem nábytku a užitého umění, vytváří vlastní umělecké objekty. Pracuje s různými materiály netradičním způsobem, přičemž využívá i tradiční technologické postupy. Jako trenér basketbalu (mládežnické kategorie) se stal téměř mistrem republiky. Od roku 2010 působí jako pedagog na VOŠUP a SUPŠ na oborech Řezbářství a produktový design a Řezbářství a restaurování dřeva.

Kamil Čelikovský
nar. 1975 v Praze
Vystudoval obor Tvarování dřeva a řezbářství a speciální dvouleté pomaturitní studium na SUPŠ. Absolvoval tříleté studium na Mistrovské škole uměleckého řemesla s titulem Mistr uměleckého řemesla – řezbář s možností restaurovat. Vystudoval bakalářský obor Dějiny křesťanského umění na KTF UK Praha. Jako pedagog na VOŠUP a SUPŠ působí od roku 2005. Věnuje se řezbářství a restaurování (restaurování – Národní muzeum, Technické muzeum, dořezby – kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, Nejsvětější Salvátor a Sv. Petr na Starém městě, Staroměstská radnice atd.). Je členem folklorních muzik Vycpálkovci a Rozmarýn. Spolupracuje s několika pražskými pěveckými sbory.

Studuj u nás!

Jak byste charakterizoval studijní obor?

Tříletý vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.

V čem tkví specifika oboru a proč jej studovat?

Unikum spočívá v zachování a rozvíjení nejen tradičních uměleckořemeslných postupů v rámci řezbářství (figurální a ornamentální řezba), opravách a restaurování starožitného nábytku a ornamentálních a figurálních artefaktů, ale i ve využití nejmodernějších technologií. Na škole připravujeme a podporujeme budoucí generace podílející se na záchraně a údržbě kulturního dědictví.

Jak probíhá studium?

V průběhu tříletého studia si studenti prohlubují znalosti a dovednosti v oblasti kresby, modelování, odlévání, ornamentální a figurální řezby, klasických truhlářských technik, oprav starožitného nábytku, restaurátorství, polychromie, zlacení a dalších technik povrchových úprav. Studenti se podílejí na prestižních školních projektech a zakázkách. Studium je zakončeno obhajobou praktické absolventské práce. 

Kam nejčastěji směřují absolventi?

Nejčastěji pokračují ve vysokoškolském studiu v restaurátorských i sochařských ateliérech na AVU nebo na Fakultě restaurování UP v Litomyšli. Uplatňují se také přímo v praxi v oblasti restaurování, tvorby kopií, volné tvorby, filmu, reklamy, divadla a v řadě dalších odvětví.

V kterém roce jste na VOŠUP začal působit na pozici pedagoga, od kterého roku obor vedete? Na co kladete v rámci výuky důraz a co je pro Vás důležité, aby si studentky a studenti ze školy odnesli?

Na škole působím od roku 2005 a od roku 2007 jsem vedoucí oboru. V rámci koncepce výuky kladu spolu s kolegy důraz na individuální přístup ke studentům a na jejich budoucí směřování. Důležitou roli hraje také rozvoj citlivého přístupu k danému úkolu, respekt a etika v rámci řemesla, prezentace, komunikace se zadavatelem či klientem a sebereflexe.

 

MgA. Richard Pešek

 

Jak podat přihlášku?

Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 ještě nebylo vypsáno.

Další informace:

stránky školy: www.sups.cz