Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová

Šance pro malbu

Nahlédněte do našich ateliérů, kde představíme semestrální práce studentů oboru Malba a přidružené techniky:

Výstava k 100. výročí založení školy, k vidění jsou práce žáků střední školy i studentů VOŠ.

Studuj u nás!

Jak byste charakterizovala studijní obor?

V zásadě je studijní program vyššího vzdělávání obsahově podobný středoškolskému oboru Užitá malba, ale jeho náplň je sofistikovanější a odbornější. Studenti, kteří složili talentovou zkoušku, přicházejí z nejrůznějších odborných škol i gymnázií a jsou myšlenkově, mnohdy i malířsky vyspělejší.

V čem tkví specifika oboru a proč jej studovat?

Myslím, že zde hraje roli velká šíře a nabídka nejrůznějších technik, a to tak, že v průběhu tří let má každý šanci najít si svoji nejoblíbenější techniku či zaměření, kterému se bude v budoucnu věnovat. Zároveň jej obohatí i techniky a technologie, po kterých by sám o sobě těžko sáhl.

Jak probíhá studium?

Program zahrnuje řadu předmětů, v nichž si studenti prohlubují své dovednosti v kresbě a malbě. V rámci předmětu Výtvarná příprava studenti rozvíjejí invenční přístup k malířskému médiu i formou nejrůznějších technických experimentů a hledání dalších výrazů pomocí nových technologií. Další předmět Figurální kresba pomáhá studentům odhalovat zákonitosti a proporce lidského těla a tím docílit v portrétu výrazovosti a svébytného vyjádření figury. Předmět Dekorativní malířské techniky se snaží dovést k dokonalosti a mistrovství ovládnutí malířských a uměleckořemeslných technik jako je šablonování, zlacení, malba na zeď i na dřevěné desky (kazetové a záklopové stropy). Studenti postupně zvládají jak historické ornamenty, tak vytváření současných dekorů, ať už v dekorativní nástěnné malbě či autorské tvorbě. Předmět Slohové malířské techniky se zabývá povětšinou technologickým pochopením a uchopením sloho-vých technik jednotlivých historických období. Formou praktických výstupů (malbou kopií) za účasti odborníka přímo v prostorách Národní galerie Praha dochází k nenahraditelnému kontaktu s originály a jejich komplexnímu uchopení. Studium je zakončeno absolventskou prací, která je rozsáhlejší než maturitní práce. Závěrečný výstup představuje myšlenkový celek několika pláten, která jsou koncipována a prováděna ve třetím roce studia. Studenti, kteří inklinují k restaurování, si mohou vybrat v NGP kopii a za pomoci konzultanta ji provádět tamtéž. Součástí absolutoria je i rozsáhlá písemná zpráva a obhajoba práce, na niž píše posudek odborný oponent z praxe.

Kam nejčastěji směřují absolventi?

Samozřejmě ti nejzdatnější směřují na vysoké školy uměleckého zaměření, ale mohou si najít i své nezadatelné místo v dekorativním umění a designerské praxi.

V kterém roce jste na VOŠUP začala působit na pozici pedagožky, od kterého roku obor vedete? Na co kladete v rámci výuky důraz a co je pro Vás důležité, aby si studentky a studenti ze školy odnesli?

Od roku 2012 se zabývám směřováním a náplní tohoto oboru, přičemž koncepci neustále konzultuji s kolegy a hlavně s bývalými studenty zapojenými již do umělecké praxe, kteří k nám docházejí jako oponenti a konzultanti. Samozřejmě všichni sledujeme úspěchy absolventů a odezvy jejich výstav a těšíme se z jejich odborného růstu, ale i z rodinného štěstí. Byla bych ráda, aby v nich oheň tvořivosti a radost z malby nikdy nevyhasl, a naopak, aby jej předávali dál, ať už studentům anebo svým dětem.

ak. mal. Miluše Poupětová

Jak podat přihlášku?

Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 ještě nebylo vypsáno.

Další informace:

stránky školy: www.sups.cz