Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová

Proč studovat u nás?

Protože nabízíme vše důležité pro tento obor. Profesionální designérskou práci. Výtvarné vzdělání. Technické vzdělání. Nadstandardní pracovní podmínky. A tým zkušených pedagogů, profesionálů s dlouholetou designérskou praxí.

Interiér je to, v čem prožiješ celý život!

Chceš designem interiéru změnit život?
Jak sobě, tak ostatním?

Chceš si navrhnout byt?

A co třeba kancelář nebo veřejný prostor?

Chceš se učit praxí? Designové prototypy opravdu modelovat?

750 metrů čtverečních dílen, ateliér stále k dispozici.

Interiérová tvorba se u nás učí už 100 let!

Interiér ředitelny školy, získal ocenění Zlatá medaile na WORLD EXPO v Paříži, 1925.

Ateliér vedou:

Mgr. art. Marek Teska

vedoucí oddělení

Architekt a designér, autor asi 150 interiérů, design řady produktů pro opakovanou výrobu, asi 80 soch a objektů individuální výroby, několika domů, specialista na dřevostavby. Od r. 1992 vysokoškolský pedagog na FA ČVUT, od r. 2015 pedagog na VOŠ – Interiérová tvorba.

www.instagram.com/teskastudio/

Ing. arch. Ivana Kubešková

hlavní vyučující ateliérové praxe

Designu interiéru se věnuje celou svoji profesní kariéru. „Už se těším, až vám budu moci předat své zkušenosti z praxe a pomoci s vašimi projekty.“

Studuj u nás!

Jak byste charakterizoval studijní obor?

Obor je logickým pokračováním a završením středoškolského oboru Design nábytku a interiéru, nebo oborů příbuzných, a to nejen těch ze SUPŠ. Těžištěm designérské tvorby je řešení interiéru ve všech rovinách, tj. od výtvarné myšlenky, organizace prostoru, technického řešení, výběru povrchů, barevnosti, osvětlení, až po design atypických prvků či výběr typových prvků. Studenti zpracovávají návrhy od výtvarných vizualizací po realizační dokumentaci. Jejich výstupy jsou proto naprosto srovnatelné s obdobně zaměřenými obory na vysokých uměleckých školách.

V čem tkví specifika oboru a proč jej studovat?

Vedeme studenty k tomu, aby si osvojili velmi komplexní schopnosti designerské práce. Jinými slovy mají veškeré dovednosti týkající se řešení vnitřního prostoru. Během studia si vyzkoušejí pojednat a navrhnout veškeré druhy interiérů. Podobně koncipovaný obor už na naší škole existoval v předválečné éře a nazýval se Speciální škola vnitřní architektury. Považujeme se za pokračovatele této speciálky.

Jak probíhá studium?

Studium je vypisováno pro deset uchazečů jednou za tři roky. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky. V prvním semestru srovnáváme a doplňujeme znalosti studentů z předchozího studia tak, aby celý ročník stál na pomyslné stejné startovní čáře. Následuje ateliérová výuka sestávající se z práce na jednotlivých projektech. Součástí výuky jsou také konzultace s pedagogy a externími spolupracovníky, kteří jsou odborníky v daných oblastech. Vedle praktické výuky absolvují studenti také odborné přednášky a semináře, aby získali komplexnější přehled o historii i vývoji oboru.

Kam nejčastěji absolventi směřují?

Absolventi opouštějí školu jako profesionálové v oboru. Zhruba polovina z nich si zakládá vlastní designérská studia, nebo nastupuje do stávajících ateliérů, často založených předchozí generací našich absolventů. Druhá polovina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách podobného zaměření, jak v České republice, tak v zahraničí.

V kterém roce jste na VOŠUP začal působit na pozici pedagoga, od kterého roku obor vedete? Na co kladete v rámci výuky důraz a co je pro Vás důležité, aby si studentky a studenti ze školy odnesli?

Na školu jsem nastoupil v roce 2015. Mému působení na VOŠUP předcházela pěta-dvacetiletá pedagogická zkušenost na FA ČVUT, kde zčásti učím dodnes. Tím, že jsem sám SUPŠ vystudoval, jednalo se pro mě o pomyslný návrat na místo činu. Ke škole mě pojí jistá vazba, kterou, mám pocit, absolventi SUPŠ mají společnou. V rámci svého působení na VOŠUP kladu důraz na tvůrčí myšlenku studentů i její následnou realizaci. To neodmyslitelně souvisí s rozvojem schopností, ať jde o tvarování prostoru a hmoty, kresbu, skicování nebo práci se softwary. Student by si měl ze školy odnést profesionální přístup, tedy syntézu všeho uvedeného.

Mag. art. Marek Teska

Jak podat přihlášku?

Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 ještě nebylo vypsáno.

Další informace:

stránky školy: www.sups.cz