VOŠUP a SUPŠ

vyhlašuje přijímací řízení na čtyři obory vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové v Praze

Co nabízí studium na VOŠUP?

Absolvent vyššího odborného studia je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro profesionální řešení výtvarných a designérských úkolů v celém spektru možných zadání. Po absolutoriu získává titul DiS.

Je připraven:
– pro tvůrčí práci včetně faktické realizace své myšlenky,
– na samostatné podnikání v tomto oboru.

Studium je logickým završením obdobně zaměřených programů středoškolského studia a zároveň předstupněm studia vysokoškolského.

Studium je tříleté denní. Studium na VOŠ se z kapacitních důvodů otevírá jednou za tři roky. Školné činí 5 000 Kč za jeden rok studia.

82–41-N/01

Design herních předmětů

Ke studiu je nutná odborně řemeslná dovednost a zručnost ke zvládnutí prací v různých typech materiálů. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby hraček a herních objektů v širším kontextu, výtvarný a estetický názor na herní objekty, jejich funkci a využití. Absolventi jsou schopni samostatně realizovat design, výrobu i technické a technologické úkoly. Vzdělávací program se nezabývá jen tvorbou hraček, ale také projektováním a realizací dětských interiérů, hřišť a herních objektů.

82–41-N/04

Malba a přidružené techniky

Studium je zaměřeno na oblast malby a dekorativní malířské techniky v interiéru i exteriéru, rekonstrukce a kopie maleb různých slohových období. Studenti používají tradiční a moderní technologie. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech. V průběhu studia je kladen důraz na kreativitu a hledání vlastních vyjadřovacích malířských prostředků jako podpora jejich svébytného malířského názoru a budoucí autorské tvorby.
Absolventi by se měli orientovat v současném uměleckém a výstavním provozu.

82–41-N/02

Interiérová tvorba

Studium je zaměřeno na design nábytku a tvorbu interiéru a jeho prvků. Výhodou je předchozí studium střední školy s designérským nebo nábytkářským zaměřením. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby nábytku a interiéru širším kontextu, výtvarný a estetický názor na interiér, jejich funkci a využití. Absolventi jsou schopni samostatně nebo jako členové tvůrčího týmu nebo pracovníci designérského studia realizovat design i technické a technologické úkoly.

82-42-N/02

Řezbářství a restaurování dřeva

Ke studiu je nutná základní znalost řezbářských řemeslných postupů. Vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.