Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová

První ročník bude otevřen v září 2022 pro školní rok 2022/23.
Škola vypisuje přijímací řízení jen jednou za tři roky!

Podejte si přihlášku na některý z našich oborů do 30. května 2022!

Co nabízí studium na VOŠUP?

Absolvent vyššího odborného studia je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro profesionální řešení výtvarných a designérských úkolů v celém spektru možných zadání. Po absolutoriu získává titul DiS. Je připraven pro tvůrčí práci včetně faktické realizace své myšlenky a na samostatné podnikání v tomto oboru. Studium je logickým završením obdobně zaměřených programů středoškolského studia a zároveň předstupněm studia vysokoškolského.

Studium je tříleté denní. Studium na VOŠ se z kapacitních důvodů otevírá jednou za tři roky.
Školné činí 5 000 Kč za jeden rok studia.

Prohlédněte si prezentaci našich čtyř oborů vyšší odborné školy: Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky a Řezbářství a restaurování dřeva.

Další informace:

stránky školy: www.sups.cz

vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
Žižkovo náměstí 1300/1
Praha 3